[ays_quiz_leaderboard id="0"]

 • Pos.
  Name
  Score
  Duration
  Points
 • 1
  user
  100 %
  6 s
  3
 • 2
  Guest
  100 %
  6 s
  3
 • 3
  Guest
  100 %
  6 s
  3
 • 4
  Guest
  100 %
  16 s
  3
 • 5
  H
  100 %
  17 s
  3
 • 6
  6
  100 %
  22 s
  3
 • 7
  user
  100 %
  26 s
  1
 • 8
  Guest
  100 %
  26 s
  3
 • 9
  fryt
  100 %
  27 s
  3
 • 10
  Guest
  100 %
  29 s
  3
 • 11
  Guest
  100 %
  31 s
  3
 • 12
  Guest
  100 %
  33 s
  3
 • 13
  Guest
  100 %
  38 s
  3
 • 14
  Guest
  100 %
  43 s
  3
 • 15
  AARCHI VARSHNEY
  100 %
  53 s
  30
 • 16
  ITISHA RAJAURA
  100 %
  57 s
  30
 • 17
  HARDIK RAJAURA
  100 %
  61 s
  30
 • 18
  DEEPIKA CHAUDHARY
  100 %
  63 s
  30
 • 19
  Sneha jain
  100 %
  63 s
  30
 • 20
  Guest
  100 %
  63 s
  3
 • 21
  Guest
  100 %
  63 s
  3
 • 22
  Guest
  100 %
  64 s
  3
 • 23
  ARNAV VARSHNEY
  100 %
  67 s
  30
 • 24
  Harshita Sharma
  100 %
  69 s
  30
 • 25
  Yogita saini
  100 %
  71 s
  30
 • 26
  Guest
  100 %
  73 s
  3
 • 27
  Guest
  100 %
  74 s
  3
 • 28
  Harshvardhan.R
  100 %
  78 s
  30
 • 29
  Ayush Chaurasia
  100 %
  83 s
  30
 • 30
  Guest
  100 %
  84 s
  3
 • 31
  Rayhan Soni
  100 %
  85 s
  30
 • 32
  Komal
  100 %
  85 s
  30
 • 33
  Rayhan Soni
  100 %
  87 s
  30
 • 34
  Ripanshi kapahi
  100 %
  87 s
  1
 • 35
  Jaskirat Singh Batth
  100 %
  87 s
  30
 • 36
  Edwin Mathew Jomey
  100 %
  88 s
  30
 • 37
  Naman Chaudhary
  100 %
  89 s
  30
 • 38
  Ayush Pundora
  100 %
  89 s
  30
 • 39
  Rayhan Soni
  100 %
  90 s
  30
 • 40
  Rayhan Soni
  100 %
  92 s
  30
 • 41
  Dawange Tanushri Santosh
  100 %
  94 s
  30
 • 42
  Aryan
  100 %
  95 s
  30
 • 43
  Summer
  100 %
  96 s
  30
 • 44
  Jamila Bhanpurawala
  100 %
  97 s
  30
 • 45
  Dawange Tanushri Santosh
  100 %
  98 s
  30
 • 46
  Anshika Gupta
  100 %
  99 s
  30
 • 47
  Manandeep Singh
  100 %
  101 s
  30
 • 48
  Maya Gs
  100 %
  102 s
  30
 • 49
  Priyank Swami
  100 %
  102 s
  30
 • 50
  Pearl
  100 %
  103 s
  30
 • 51
  Guest
  100 %
  103 s
  3
 • 52
  Harsh vardhan.R
  100 %
  104 s
  30
 • 53
  Dhruv Gill
  100 %
  104 s
  30
 • 54
  SUMAIRA HASAN
  100 %
  106 s
  30
 • 55
  Samreet kaur
  100 %
  108 s
  30
 • 56
  Aditya
  100 %
  109 s
  30
 • 57
  Nishan singh
  100 %
  112 s
  30
 • 58
  ARUSH PANDEY
  100 %
  114 s
  30
 • 59
  Viplesh
  100 %
  115 s
  30
 • 60
  POOJA VARSHNEY
  100 %
  116 s
  30
 • 61
  Khushbu
  100 %
  122 s
  30
 • 62
  AMAL AJU MATHEW
  100 %
  122 s
  30
 • 63
  Gunjan
  100 %
  124 s
  30
 • 64
  Divya
  100 %
  126 s
  30
 • 65
  Akshita Sharma
  100 %
  126 s
  30
 • 66
  Gaurvika koli
  100 %
  128 s
  30
 • 67
  Gursakhi
  100 %
  129 s
  30
 • 68
  Vidushi jain
  100 %
  130 s
  30
 • 69
  SAJAL BHARDWAJ
  100 %
  132 s
  30
 • 70
  Viplesh
  100 %
  133 s
  30
 • 71
  Jashith Mathur
  100 %
  134 s
  30
 • 72
  Burhanuddin
  100 %
  136 s
  30
 • 73
  Mehak Vats
  100 %
  136 s
  30
 • 74
  SIMPI KUMARI
  100 %
  138 s
  30
 • 75
  Anushka Silswal
  100 %
  138 s
  30
 • 76
  Palak
  100 %
  140 s
  30
 • 77
  SREEJA. G S
  100 %
  141 s
  30
 • 78
  dolcie
  100 %
  143 s
  30
 • 79
  Sushma
  100 %
  145 s
  30
 • 80
  Usha Yadav
  100 %
  146 s
  30
 • 81
  Bhavya
  100 %
  152 s
  30
 • 82
  Krishna saraswat
  100 %
  152 s
  30
 • 83
  Ekamjot Kaur
  100 %
  153 s
  30
 • 84
  Saksham Sharma
  100 %
  153 s
  30
 • 85
  Ersheen Kaur
  100 %
  155 s
  30
 • 86
  Alviya Fatima
  100 %
  156 s
  30
 • 87
  AARCHI VARSHNEY
  100 %
  157 s
  30
 • 88
  Harsirat Kaur
  100 %
  158 s
  30
 • 89
  Davish sunder
  100 %
  161 s
  30
 • 90
  Parmesh kumar
  100 %
  161 s
  30
 • 91
  DIVYANSH RISHI
  100 %
  163 s
  30
 • 92
  Gureen kaur
  100 %
  163 s
  30
 • 93
  KiranaeeP Singh
  100 %
  163 s
  30
 • 94
  Esha sharma
  100 %
  163 s
  30
 • 95
  Pranav Arora
  100 %
  163 s
  30
 • 96
  Navya
  100 %
  164 s
  30
 • 97
  Aaradhya Kumari
  100 %
  167 s
  30
 • 98
  Himank Joshi
  100 %
  167 s
  30
 • 99
  Ratheesh mr
  100 %
  169 s
  30
 • 100
  Imrun Naheed
  100 %
  171 s
  30